RegioVision

Organizacja założona w 2002 zatrudniająca na stałe 9 pracowników i współpracująca 15 ekspertami z różnych dziedzin.

Największym atutem RegioVision są kompetencje w zakresie tworzenia koncepcji, koordynacji i wdrażania regionalnych i europejskich projektów rynku pracy. Główne cele owych projektów zorientowane są wokół wzmacniania zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i zagrożonych społecznie poprzez kompleksowy mentoring dostosowany do indywidualnych potrzeb adresatów wsparcia. Ścisła współpraca z wieloma lokalnymi i europejskimi, biznesowymi i pozarządowymi partnerami stanowi dla organizacji punkt wyjścia dla tworzenia innowacyjnych przedsięwzięć odpowiadających na aktualne potrzeby rynku pracy.

Koordynacja dużych, partnerskich projektów w ramach programów federalnych jak: ADAPT, EQUAL, XENOS związanych z zarządzaniem funduszami, a także organizacja międzynarodowych wizyt studyjnych i sympozjów są swoistymi znakami towarowymi firmy.

Doświadczenie w zakresie wykorzystania pozaformalnych metod edukacji zawdzięczamy organizacji dwóch warsztatów realizowanych w ramach programu GRUNDTVIG w latach 2012 - 2014. Pierwsze z nich zatytułowane “Take part and find your way” (Weź udział i znajdź swoją drogę) oparte na eksperymentalnej metodzie Metalog opartej na doświadczeniu osób uczących się skoncentrowane były wokół wyznaczania ścieżek rozwoju osobistego młodych ludzi. Drugi cykl warsztatów „Learn and train with all senses” "Ucz się za pomocą wszystkich zmysłów", kierowany był do nauczycieli, trenerów pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (dzieci, młodzież, osoby dorosłe), w tym w szczególności z osobami dotkniętymi problemem funkcjonalnego analfabetyzmu. Dla nauczycieli czytania i pisania, kwestią szczególnie ważną była nauka tworzenia poczucia sukcesu dzięki odnajdowaniu nowych środków komunikacji, jak również poszukiwanie metod i narzędzi umożliwiających zmniejszanie poczucia wstydu i wykluczenia, naukę bez ograniczeń. Uczestnicy warsztatów poznali: metodę teatru improwizacji; eksperymentalną metodę Metalog oraz autorskie podejście narracyjne - Storytelling.

    Głównymi partnerami RegioVision są:
  • Stowarzyszenia pracodawców (Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft - BMW, Unternehmerverband Mecklenburg-Vorpommern)
  • Interesariusze z sektora publicznego (administracja regionalna, lokalna, miasto Schwerin)
  • Przedsiębiorstwa
  • Profesjonalne organizacje z krajów europejskich

RegioVision GmbH Schwerin jest instytucją szkolnictwa ustawicznego ogólnego uznaną przez prawo kraju związkowego - Meklemburgia Pomorze Przednie, posiada certyfikaty: DIN EN ISO 9001: 2008 i AZAV.

Weź udział w szkoleniach

Obserwuj pracę kolegów z hiszpani i niemiec

Zobacz

Please publish modules in offcanvas position.