Konsorcjum partnerów

Integracja Przez Inspiracje

Wspólnie udało nam się odkryć siłę edukacji pozaformalnej i zainicjować współpracę celem jej propagowania w instytucjach pomocy i integracji społecznej.

Początek

Zaczęło się od wspólnego projektu In Posterum i RegioVision. Wymiana doświadczeń, wizyty studyjne, staże kadry projektowej, wspólna konferencja poświęcona aktywizacji zawodowej - działania zrealizowane ramach komponentu ponadnarodowego w projekcie „Aktywne Wrocławianki” zaowocowały świadomością wspólnych celów, podkreśliła siłę wymiany i kooperacji, pozwoliła na zbudowanie relacji opartych na zaufaniu, zaowocowała porozumieniem o stałej współpracy.

Ponowne spotkanie

Spotkaliśmy się ponownie na międzynarodowych warsztatach „Learn and train with all senses” organizowanych przez RegioVision. Wśród uczestników byli także inni przyjaciele partnera niemieckiego - DECROLY. Wspólnie uczyliśmy się wykorzystywania pozaformalnych metod edukacyjnych. Poznawaliśmy metody: teatralne - (theetre pedagogical approach); eksperymentalne oparte na praktyce i doświadczeniu (Metalog- experience oriented approach) oraz autorską metodę narracyjną - Storytelling.

Efekty

Efektem spotkania były nie tylko inspiracje do wykorzystania owych metod w praktyce codziennego działania. Dyskusje i analiza dotychczasowych doświadczeń oraz problemów grup wspieranych przez organizacje partnerskie zaowocowały przygotowaniem założeń niniejszego projektu. Nasze działania zoogniskowane są wokół wspierania jednostek i grup z różnych powodów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednocześnie każda z organizacji posiada doświadczenia specyficzne dla własnej specjalizacji. W efekcie zawiązane partnerstwo traktujemy jako szansę na wykorzystanie komplementarnych kompetencji każdego z partnerów celem realizacji innowacyjnego projektu edukacyjnego.

Weź udział w szkoleniach

Obserwuj pracę kolegów z hiszpani i niemiec

Zobacz

Please publish modules in offcanvas position.