In Posterum

Fundacja In Posterum

Założona w 2003 roku organizacja o charakterze non - profit, której celem jest wspieranie rodziny w różnych dziedzinach życia społecznego oraz walka z wykluczeniem społecznym.

Nasze doświadczenia

Największym atutem fundacji jest wieloletnie doświadczenie w wykorzystywaniu nowotarskich i kompleksowych metod aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Naszą pomoc kierujemy do: osób bezrobotnych (w tym do młodzieży i osób długotrwale bezrobotnych), osób starszych, kobiet, osób niepełnosprawnych, mniejszości romskiej.

Kadra zatrudniona w fundacji oraz jej współpracownicy wykorzystują metody angażujące uczestników w tym przede wszystkim formy warsztatowe oraz podejście indywidualne dostosowane do specyficznych potrzeb adresatów wsparcia. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu: szkoleń dla pracowników publicznych instytucji pomocowych, badań społecznych diagnozujących sytuację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zasoby placówek wspierających.

Zrealizowane w ostatnich latach projekty, w tym w szczególności: "Asystent Rodziny" oraz "Asystent Rodziny Zawód Przyszłości" przyczyniły się do ulepszenia standardów pracy w regionalnych Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz zaowocowały przygotowaniem modelowego wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ważnym zasobem fundacji jest także doświadczenie w realizacji lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych projektów finansowanych ze środków EFS.

(czytaj więcej o projektach fundacji - www.inposterum.pl)

Zespół = inspiracja

Nie jesteśmy wielką organizacją. Na stałe w działania fundacji zaangażowanych jest 7 osób, w tym 1 wolontariusz. Nasza siła tkwi w zespole złożonym z pracowników nastawionych na doskonalenie umiejętności, realizację własnych pasji i zainteresowań, odkrywanie nowych talentów i możliwości ich wykorzystania w działaniach skierowanych do grup/osób potrzebujących wsparcia. Taka postawa pozwala nam na stałe poszerzanie horyzontów naszego działania.

In Posterum = ku przyszłości

Otwartość na nowe wyzwania pozwoliła nam na nawiązanie współpracy z wieloma europejskimi partnerami zainteresowanymi realizacją przedsięwzięć integracyjnych, edukacyjnych, badawczych. Udział w projektach międzynarodowych zaowocował odkryciem potencjału edukacji pozaformalnej oraz chęcią jej propagowania i wykorzystywania w działaniach ukierunkowanych na inspirowanie ludzi młodych oraz edukatorów młodzieżowych. Naszym kolejnym celem jest utworzenie międzynarodowego THINK TANKU - międzynarodowego i interaktywnego ośrodka badań, analiz i wymiany doświadczeń w zakresie wsparcia rodzin w kryzysie.

Weź udział w szkoleniach

Obserwuj pracę kolegów z hiszpani i niemiec

Zobacz

Please publish modules in offcanvas position.