DECROLY, SL

Założona w 1978 roku, instytucja kształcenia zawodowego oferująca dwujęzyczną edukację zawodową dorosłych w formie kursów, szkoleń oraz edukacji wyższej w różnych specjalnościach obejmujących obszary administracji, biznesu i turystyki.

Decroly jest członkiem stowarzyszenia hiszpańskich instytucji edukacyjnych, "Europejskiego Forum kształcenia zawodowego i technicznego (EFVET)”, placówek certyfikowanych, spełniających międzynarodowe kryteria zarządzania jakością.

Decroly jest doświadczoną organizacją której oferta kierowana jest do różnorodnych adresatów. Naczelnym celem działań Decroly jest stworzenie warunków umożliwiających naszym podopiecznym start zawodowy lub powrót na rynek pracy. Działalność organizacji wyznacza zasada dostrzegania różnorodności oraz indywidualizacji celów edukacyjnych. Pracujemy z osobami od szesnastego do trzydziestego roku życia. Nasi trenerzy i nauczyciele starają się dostrzegać indywidualne talenty, pasje młodych ludzi, a także sposoby przyswajania wiedzy, a następnie opierając się na w/w charakterystykach projektować autorskie programy nauczania.

Ponadto atutem organizacji jest wieloletnie zaangażowanie w realizację wielu europejskich projektów współpracy ponadnarodowej, w tym w szczególności przedsięwzięć realizowanych w ramach „Programu Uczenia się przez całe życie - Leonardo da Vinci”.

Jako partner w projekcie „Integracja przez Inspiracje”, Decroly zaprezentuje funkcjonowanie Systemu Pomocy Społecznej w Hiszpanii, a przede wszystkim podzieli się wiedzą i doświadczeniem eksperckim w zakresie wspierania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Weź udział w szkoleniach

Obserwuj pracę kolegów z hiszpani i niemiec

Zobacz

Please publish modules in offcanvas position.