Dla kogo? Uczestnicy

Pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy sądowi

    Bezpośrednimi uczestnikami projektu będą przedstawiciele publicznych instytucji pracujących na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie:
  • pracownicy socjalni,
  • asystenci rodziny,
  • kuratorzy sądowi
  • oraz ich odpowiednicy w krajach partnerów.
  • pracujący z co najmniej 5 rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, na utrzymaniu których jest młodzież w wieku 15 - 25 lat.

Należysz do jednej z wymienionych grup? Chcesz wziąć udział w projekcie - zapoznaj się z warunkami uczestnictwa oraz wypełnij formularz zgłoszeniowy

Młodzież

Najważniejszym adresatem oddziaływania projektu jest młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, a więc końcowi odbiorcy działań aktywizujących podejmowanych przez grupę docelową. Zakładamy, iż każdy z 45 bezpośrednich uczestników działań obejmie wsparciem co najmniej pięciu ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub/i przedstawicieli młodzieży, która przedwcześnie opuściła system edukacji.

Pracujesz z młodzieżą/chcesz zostać edukatorem?
Jesteś młody i chcesz inspirować rówieśników? - Zostań wolontariuszem w projekcie - wypełnij formularz zgłoszenia dla wolontariusza

Eksperci i decydenci

Proces tworzenia i rozpowszechniania rezultatów projektu przewiduje jego oddziaływanie nie tylko na przedstawicieli grupy docelowej ale także na innych interesariuszy mających potencjalny oraz realny wpływ na sytuację młodzieży: lokalnych, regionalnych i krajowych (w każdym z krajów partnerskich) decydentów polityki społecznej oraz edukacji, ekspertów, szeroko rozumianą kadrę pracująca z młodzieżą.

Jesteś przedstawicielem jednej ze wskazanych grup zapraszamy do współpracy - wypełnij formularz zgłoszeniowy uczestnika konferencji upowszechniającej rezultaty pracy intelektualnej

Uczestnicy projektu Integracja Przez Inspiracje

Weź udział w szkoleniach

Obserwuj pracę kolegów z hiszpani i niemiec

Zobacz

Please publish modules in offcanvas position.