Warunki uczestnictwa w szkoleniach i wizytach studyjnych realizowanych w ramach projektu Integracja przez Inspiracje

W szkoleniach i wizytach studyjnych weźmie udział 12 krajowych uczestników, którzy:

 • wykonują zawód pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego
 • są pracownikami publicznych instytucji pomocowych
 • pracują z co najmniej 5 rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, na utrzymaniu których jest młodzież w wieku 15 - 25 lat
 • władają językiem angielskim w stopniu komunikatywnym
 • zarejestrują się na Internetowej Platformie Integracja przez Inspiracje
 • wypełnią formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie
 • mogą wziąć udział w całości szkolenia (5 pełnych dni szkoleniowych) we wskazanym terminie
 • mogą wziąć udział w dwóch wizytach studyjnych trwających łącznie 10 pełnych dni roboczych 1 wizyta w Niemczech, 2 wizyta w Hiszpanii we wskazanych terminach
 • po zakończonych szkoleniach wezmą aktywny udział w 4 miesięcznym etapie testowania metod i narzędzi prezentowanych podczas szkoleń i wizyt studyjnych
 • pierwszeństwo udziału w szkoleniach i wizytach studyjnych będą miały osoby, które spełniają wszystkie z powyższych warunków oraz wzięły udział w badaniach fokusowych realizowanych w ramach projektu

Informacje organizacyjne - szkolenia z zastosowania edukacji pozaformalnej w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym

 1. Szkolenia zorganizowane zostaną w siedzibie Fundacji In Posterum we Wrocławiu.
 2. Szkolenia zostaną zorganizowane w terminie IX 2016 - X 2016. Szczegółowe terminy zostaną podane zakwalifikowanym uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
 4. Organizatorzy projektu pokryją koszty dojazdu na szkolenia oraz zapewnią poczęstunek dla uczestników.
 5. Grupa szkoleniowa składała się będzie z 12 osób - przedstawicieli zawodów społecznych: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów społecznych.
 6. Szkolenia poprowadzi Wojciech Staniewski - trener, edukator młodzieży, ekspert z zakresu edukacji pozaformalnej.
 7. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

Informacje organizacyjne - wizyty studyjne uczestników projektu w Niemczech (Schwerin); Hiszpanii (Santander).

 1. Wizyty studyjne zorganizowane zostaną w Niemczech (Schwerin) i Hiszpanii (Santander) w terminach X 2016. - XI 2016. Szczegółowe terminy zostaną podane zakwalifikowanym uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Udział w wizytach studyjnych jest bezpłatny.
 3. Każda z wizyt studyjnych potrwa 5 dni, z których 2 dni przeznaczone zostaną na dojazd; 3 dni na obserwację pracy kolegów pracujących z młodzieżą w publicznych instytucjach pomocowych.
 4. Koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpiecznie pokrywają organizatorzy projektu.
 5. Uczestnicy wizyt studyjnych będą zobowiązani do oceny/ewaluacji przebiegu wizyt przy użyciu kwestionariusza przygotowanego przez organizatorów szkolenia.
 6. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w wizytach studyjnych.

Jeśli spełniasz wszystkie z wyżej wymienionych warunków - zarejestruj się na platformie Integracja przez Inspiracje i wypełnij formularz zgłoszeniowy uczestnika szkoleń i wizyt studyjnych
Nie spełniasz, któregoś z warunków uczestnictwa w szkoleniach? - weź udział w badaniach fokusowych
Masz pytania, wątpliwości - napisz do nas

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz

Weź udział w szkoleniach

Obserwuj pracę kolegów z hiszpani i niemiec

Zobacz

Please publish modules in offcanvas position.