Literatura

Zainspirowała Cię idea edukacji pozaformalnej? - chcesz wiedzieć więcej - Zachęcamy do zapoznania się z następującymi artykułami i publikacjami

 

E book "Integracja przez Inspiracje. Pozaformalne metody edukacji w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym"

Raport z badań nad młodzieżą Uwarunkowania skutecznego wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Bielska A., „Edukacja pozaformalna pomaga na rynku pracy” Europa dla Aktywnych, kwartalnik FRSE nr 9/2012;
http://czytelnia.frse.org.pl/media/europa_dla_aktywnych_nr_9_zima_2012.pdf

Brzezińska M., „Włączenie w działanie”; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa;
http://czytelnia.frse.org.pl/media/wlaczanie-w-dzialanie-pdf-65512.pdf

Brzezińska-Hubert M., Gmitrowicz D., „Trzy nurty edukacji – jeden cel ostateczny”, Europa dla Aktywnych, kwartalnik FRSE nr 8/2012;
http://www.frse.org.pl/sites/frse.org.pl/files/publication/1267/eda-8-internetowa-pop.pdf

Brzezińska-Hubert M., Olszówka A., „Edukacja międzykulturowa; Pakiet edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości projektu część 2”; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Warszawa 2008;
http://czytelnia.frse.org.pl/media/edukacja-miedzykulturowa-pajp-czesc-2-pdf-16004.pdf

Brzezińska-Hubert M., Olszówka A., „Uczestnictwo młodzieży; Pakiet edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości projektu część 1”; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Warszawa 2008;
http://czytelnia.frse.org.pl/media/uczestnictwo-mlodziezy-pajp-czesc-1-pdf-89503-0.pdf

Colley H., Hodkinson P., Malcolm J., „Non-formal learning: mapping the conceptual terrain. A Consultation Report”, Leeds: University of Leeds Lifelong Learning Institute, 2002;
www.infed.org/archives/e-texts/colley_informal_learning.htm

Gmitrowicz D., Jędrzejczak J., „Od kreatywności do innowacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu część 7”: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Warszawa 2014;
http://czytelnia.frse.org.pl/media/pajp-vii-kreatywnosc.pdf

Fennes H., Otten H., „Quality in non-formal education and training in the field of European youth work”, 2008;
www.salto-youth.net/downloads/4-17-1615/TrainingQualityandCompetenceStudy.pdf

Jagiełło D., Pavlovych A, „Młodzieżowe okno na wschód otwarte”, Europa dla Aktywnych, kwartalnik FRSE nr 6/2012;
http://czytelnia.frse.org.pl/media/europa_dla_aktywnych_nr_6_zima_2012.pdf

Kaczanowska J. (red.), „Doświadcza uczenia. Materiały pokonferencyjne, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji”, Warszawa 2005;
www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/205/doswiadczac_uczenia_materialy_pokonferencyjne_pdf_90786.pdf

Kaźmierczak J., „Widoczne efekty wykorzystania wiedzy”, Europa dla Aktywnych, kwartalnik FRSE nr 4/2011
http://czytelnia.frse.org.pl/media/europa_dla_aktywnych_nr_3_wiosna_2011.pdf

Korczak P., Stanos K. (red.), „(Poza)formalny poradnik edukacyjny”; Stowarzyszenie Edukacja przez Internet 2013;
http://issuu.com/epi_kielce/docs/pozaformalny_poradnik_edukacyjny

Lubotzki T., „Dokąd zmierza edukacja pozaformalna”, Europa dla Aktywnych, kwartalnik FRSE nr 4/2011;
http://czytelnia.frse.org.pl/media/europa_dla_aktywnych_nr_4_lato_2011.pdf

Łoboda I., „EDUinspiracje 2014, jak podzieliliśmy się sukcesem z innymi” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Warszawa 2014;
http://czytelnia.frse.org.pl/media/Eduinspiracje_jak_podzielilismy_sie_sukcesem_z_innymi.pdf

Markovic D., Nemutlu Ünal G., „Unlocking Doors to Recognition. Setting up strategies for better recognition of youth work and non-formal education/learning in your context
www.salto-youth.net/rc/see/resources/seepublications/unlockingrecognition/

Novosadova M, i in. „NFE, Book The Impact of Non Formal Education on young people and society”; AEGEE, Belgium 2013;
http://www.aegee.org/wp-content/uploads/publications/NFE_book.pdf;

Przewodnik po programie ERASMUS+ 2016 (w języku angielskim);
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Przewodnik po programie ERASMUS + 2015 (w języku polskim);
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf

Przewodnik po programie „Młodzież w działaniu”, wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013
www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/2172/przewodnik_po_programie_2013_vf.pdf

Pakiet szkoleniowy nr 8 „Integracja społeczna”;
www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/216/pakiet_szkoleniowy_8_integracja_spoleczna_pdf_11781

Stowarzyszenie Semper Avanti, „Lepsze jutro: Przewodnik po edukacji nieformalnej i pozaformalnej”; Stowarzyszenie Semper Avanti; Wrocław 2013;
http://sektor3.wroclaw.pl/biblioteka/wp-content/uploads/2013/10/Przewodnik-po-edukacji-pozaformalnej-pol-ang.pdf

Samel A., Miłoń E., „Hasło wolontariat” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Warszawa 2011;
http://czytelnia.frse.org.pl/media/wolontariat_www.pdf

Smith, M.K., What is non - formal education?”, the encyclopedia of informal education 2001;
http://infed.org/mobi/what-is-non-formal-education/

Szczepanik A., „Wspieraj młodzież coachingowo”; Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 6” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Warszawa 2014;
http://czytelnia.frse.org.pl/media/pajp-vi-coaching.pdf

Szlęk A., „Uczyć się inaczej. Kompendium wiedzy o edukacji pozaformalnej na podstawie doświadczeń uczestników i uczestniczek programu „Młodzież w Działaniu” 2007 - 2013; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Warszawa 2014;
http://czytelnia.frse.org.pl/media/FRSE_RAY_wartosc-edukacji_www.pdf

Szlęk A., „Analiza potrzeb. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu część 5”: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Warszawa 2008;
http://czytelnia.frse.org.pl/media/pajp-v-www.pdf

Szwałek K., (red.), „Efekty uczenia się w programie młodzież w działaniu”; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Warszawa 2014;
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/12/FRSE_Efekty_programu_www.pdf

 

Czytałeś inne ciekawe publikacje poświęcone edukacji pozaformalnej, pracy z młodzieżą? - Podziel się z nami - dodawaj własne materiały w zakładce biblioteka materiałów/materiały społeczności

Weź udział w szkoleniach

Obserwuj pracę kolegów z hiszpani i niemiec

Zobacz

Please publish modules in offcanvas position.